Inden udlevering af prøvelicensen fordrer vi, at du har deltaget i en DEMO.

Efter DEMO'en  får du  hele systemet til rådighed, så du egenhændigt kan oprette en kunde og foretage den obligatoriske planlægning, oprette en sag og gennemføre de endelige arbejdshandlinger på kunden.

Når du beslutter dig for at blive i QWM, beholder du det tildelte logon. Herefter er alt klar til at blive taget endeligt i brug.

Næste step er så deltagelse i et QWM-kursus.

Mail til os på